دعوت به همکاری باشگاه دانش‌آموزی خبرنگاران پليس استان

باشگاه دانش آموزی خبرنگاران پليس استان همدان از بین دانش آموزان علاقه مند به گویندگی و خبر که توانایی اجرا و تهیه گزارش را داشته باشند دعوت به همکاری می کند.

به گزارش فردای همدان، دانش آموزان علاقه مند با شماره تلفن ۲۱۸۲۱۲۴۳_۰۸۱ از ساعت ۰۷۰۰الی۱۳۰۰ تماس حاصل نمایند.