توقيف 5 دستگاه وسيله نقليه مزاحم و متخلف در اسدآباد

جانشين انتظامي شهرستان "اسدآباد" ازتوقيف 5 دستگاه وسيله نقليه مزاحم و متخلف، در نتيجه اجراي طرح ارتقاء انضباط اجتماعي روز گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش فردای همدان، سرهنگ ستاد” احمد نظر آبادي” دراين رابطه اظهارداشت: به منظور پيشگيري از وقوع تصادفات خسارتي وجاني، برخورد با رانندگان مزاحم و متخلف و همچنين رفع گره هاي ترافيکي با توجه به اجراي طرح اربعين حسيني(ع) و شلوغي محورها ومعابر، روز گذشته پليس راهور با همکاري يگان هاي تابعه به اجراي طرح ارتقاء انضباط اجتماعي در سطح شهرستان پرداخت.

وي با اشاره به توقيف 5دستگاه وسائط نقليه مزاحم و متخلف در نتيجه اجراي اين طرح افزود: عدم استفاده ازكلاه ايمني، آلودگي صوتي، عدم ارائه مدارك شناسايي، فقدان گواهينامه و مدارك همراه و همچنين ايجاد مزاحمت ازجمله عمده تخلفات رانندگان وسائط نقليه مذکور بوده است.

اين مقام انتظامي در تشريح ساير عملکرد رده هاي تابعه، گفت: علاوه بر دستگيري يک سارق معابر و 3 معتاد و خرده فروش، مقدار50گرم موادمخدرنيز کشف شد.

جانشين انتظامي شهرستان اسدآباد درخاتمه با اشاره به استمرار طرح با عنايت به شلوغي محورها و معابرها در ايام اربعين حسيني(ع)، از رانندگان خواست: با احترام به حقوق عابران پياده وديگران، همواره قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت کنند.