آغاز برداشت غلات در فامنین

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین گفت: برداشت محصول غلات فامنین با به کار گیری ۲۳۰ دستگاه کمباین آغاز شده است.

به گزارش فردای همدان، منصور خزائی با اشاره به اینکه برداشت محصول غلات فامنین با به کار گیری ۲۳۰ دستگاه کمباین آغاز شده است، اظهار داشت: از مجموع ۴۷ هزار و ۱۸۴ هکتار سطح زیر کشت شهرستان،۳۳ هزار و ۷۴۳ هکتار به کشت گندم دیم و ۳ هزار و ۸۱۳ هکتار گندم آبی اختصاص دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین با بیان اينکه همچنين ۲ هزار و ۵۸۳ هکتار جو آبی، ۶ هزار ۸۶۴ هکتار جو دیم و ۱۸۰ هکتار کلزا آبی کشت شده است، افزود: از هفته آخر خرداد برداشت جو دیم در شهرستان آغاز شده است.

وی با تاکید بر اینکه برداشت در محصول گندم دیم نیز از هفتم تیرماه در شهرستان شروع شده است، بیان کرد: تاکنون ۳ هزار هکتار گندم دیم، ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار جو دیم، یکهزار و ۲۰۰ هکتار جو آبی و ۴۰ هکتار کلزا برداشت شده است.

خزائی همچنین ادامه داد: ۲۳۰ کمباین عملیات برداشت غلات فامنین را بر عهده دارند که از این میزان ۱۳۴ دستگاه کمباین به صورت بومی از استان و ۸۶ دستگاه به صورت مهاجر از استان‌های کرمان و لرستان در مزارع شهرستان فعالیت دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین عنوان کرد: دو گروه ستادی در شهرستان بر امر برداشت نظارت داشته و علاوه بر تنظیم کمباین‌ها، توصیه‌های فنی را برای کمباین داران و کشاورزان نیز ارائه می‌کنند.

وی تعداد کمباین‌های نظارت شده را تاکنون ۱۲۷ دستگاه برشمرد و گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی با هدف توانمند سازی کشاورزان در راستای کنترل ریزش کمباین با همکاری محققین مرکز تحقیقات نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در شهرستان است.

خزائی افزود: جلساتی با حضور نمایندگان کشاورزان و کمباین داران در شهرستان برگزار شده که در آن به بررسی مسائل و مشکلات برداشت از قبیل نرخ کارکرد کمباین‌ها و کاهش ریزش پرداخته شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین اظهار داشت: هماهنگی لازم برای تامین سوخت ادوات کشاورزی و فعالیت کمباین داران در راستای برداشت محصول نیز در شهرستان انجام و تاکنون بیش از ۶۱۰ هزار لیتر سوخت گازوییل تایید شده است.

وی در پایان بر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص توجیه کشاورزان در خودداری از آتش زدن کاه و کلش باقیمانده محصولات در مزارع و اراضی نیز تاکید کرد.