سرمربی تیم های ملی وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان:

همدان پتانسیل تبدیل شدن به قطب وزنه‌برداری را دارد

سرمربی تیم های ملی وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان کشور با بیان اینکه این میزبان شروع بسیار خوبی برای همدان خواهد بود، گفت: هیات وزنه‌برداری همدان و در راس آنها حسنی با برنامه ريزي هدفمند، به خوبی در حال احیای این ورزش در استانشان هستند.

به گزارش فردای همدان، سیدهادی پانزوان اظهار داشت: همدان استعدادهای خوبی در ورزش های قدرتی همچون وزنه‌برداری دارد و قطعا می توان با برنامه ريزی، آنها را شناسایی و پرورش داد.

وی افزود: می دانم که میزبانی های این چنینی زحمات زیادی را متحمل می شود و هیات وزنه‌برداری همدان خیلی خوب از پس مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور برآمد.

پانزوان با بیان اینکه حسنی در کنار جوانی، با تجربه و پرتلاش هست و مهمتر اینکه خودش از جنس قهرمان پرافتخار وزنه‌برداری بوده و به خوبی این رشته را درک می کند، خاطرنشان می کند: مسوولان همدان باید در کنار وی کمک کنند تا در آینده شاهد درخشش بیشتر این استان در میادین ملی و بین المللی باشیم.

وی گفت: استان همدان وزنه برداران پرافتخاری در گذشته داشته و بازهم می تواند موفق ظاهر شود.