معاون بهبود و تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

تولید مرغ در همدان ۲ برابر نیاز استان است

معاون بهبود و تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از تولید حدودا ۲ برابری نیاز مرغ استان در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: جوجه‌ریزی سال گذشته در یک هزار و ۴۰۰ نوبت انجام شده است.

به گزارش فردای همدان، علی دولو با بیان اینکه طی سال ۱۴۰۱، ۲۶ میلیون قطعه و در سال گذشته ۳۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است اظهار کرد: جوجه‌ریزی سال گذشته در یک هزار و ۴۰۰ نوبت انجام شده است.

وی با اشاره تولید گوشت مرغ با این روند جوجه‌ریزی رشد چشمگیری داشته است افزود: طی ۶ ماه پایانی سال پیش علاوه بر تامین نیاز استان بخشی از نیاز استان‌های دیگر نیز تامین شده است.

معاون بهبود و تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه حدودا ۲ برابر میانگین نیاز استان گوشت مرغ در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ تولید شده است یادآور شد: به صورت میانگین روزانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ تن مرغ در استان مصرف می‌شود در حالی که در بازه ذکر شده روزانه به طور متوسط ۲۰۰ تن مرغ تولید شده است.

وی در بخش پایانی با تاکید بر اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۱ فروردین یک میلیون و ۲۴۰ هزار قطعه در ۴۲ واحد مرغداری جوجه‌ریزی انجام شده است اضافه کرد: در ایام پایانی سال و در تعطیلات نوروز بیش از نیاز بازار مرغ در دسترس مردم وجود داشت.