رئیس اداره مدیریت بحران و مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

خسارت ۱۰۸ هزار میلیارد ریالی حوادث غیرمترقبه به محصولات کشاورزی استان

رئیس اداره مدیریت بحران و مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: خسارت حوادث غیرمترقبه به محصولات زراعی، باغی و دامی استان در سال گذشته مجموعا ۱۰۸ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش فردای همدان، داود تقی‌ئی با اشاره به اهم فعالیت‌های اداره بحران در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: جذب ۴۵۴ میلیارد ریال سهمیه امهال اعتبارات بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از مبلغ ۶۵۰ میلیارد ریال از اقدامات مهم این مدیریت به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد از این سهمیه جذب شده است افزود: در حوزه امهال وام‌ها از طریق بند خ نیز ۹۲۰ میلیارد ریال جذب از سهمیه ۷۵۰ میلیارد ریالی صورت گرفته است.

رئیس اداره مدیریت بحران و مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان یادآور شد: مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال نیز در زمینه تسهیلات ارزان قیمت ویژه سیل‌زدگان دو سال گذشته تقسيم‌بندی و در مرحله معرفی به بانک قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون از اعتبار تسهیلات ویژه خشکسالی ۹۸۰ میلیارد ریال جذب انجام شده است گفت: اعتبار تسهیلات این بخش ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است‌.

تقی‌ئی در بخش پایانی خاطرنشان کرد: خسارت حوادث غیرمترقبه به محصولات زراعی، باغی و دامی استان در سال گذشته مجموعا ۱۰۸ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.