دونده استان نایب قهرمان ماده ۸۰۰ متر شد

دونده استان همدان نایب قهرمان ماده ۸۰۰ متر شد.

به گزارش فردای همدان، گرامی داشت دهه فجر و یادواره ۲۶ شهید دانش‌آموز حادثه تروریستی کرمان، مسابقات ماده ۸۰۰ متر دانش‌آموزان دختر کشور با نایب قهرمانی دونده استان همدان پایان یافت.

در این رقابت‌ها مریم احمدی از استان خوزستان با ثبت رکورد ۲ دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۲۲ صدم ثانیه قهرمان شد.

مریم بیات از استان همدان نیز با ثبت رکورد ۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۲۱ ثانیه به مقام دوم دست‌یافت.

مرضیه عباسی از استان خراسان رضوی نیز با ثبت رکورد ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه و ۳۸ صدم ثانیه به جایگاه سوم بسنده کرد.