گزارش تصویری “برگزاری میز خدمت با حضور ۱۲ دستگاه‌ اجرايی”

میز خدمت با حضور ۱۲ دستگاه‌ اجرايی اجرا شد.