فرماندار بهار:

مردم به شایعات تأیید یا عدم صلاحیت توجهی نداشته باشند

فرماندار شهرستان بهار گفت: مراحل تأیید صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی در هیأت اجرایی در حال انجام است، مردم به شایعات تأیید یا عدم صلاحیت توجهی نداشته باشند.

به گزارش فردای همدان، مجتبی فیض‌اللهی اظهار کرد: نخستین مرحله از بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیأت‌های اجرایی توسط معتمدین محلی مرکز حوزه انتخابیه از چهارم تا ۱۸ آبان‌ماه صورت می‌گیرد که این فرآیند اکنون در حال اجرا است و به استناد ماده ۶۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه انتخابیه پس از بررسی مدارک و مستندات بارگذاری شده در سامانه وزارت کشور و تحقیقات محلی از تک تک داوطلبین و همچنین پاسخ استعلامات مراجع پنجگانه، مبادرت به احراز صلاحیت داوطلبان می کنند.

رئیس حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ خاطرنشان کرد: مراحل بررسی صلاحیت ها از هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه انتخابیه به مدت ۱۵ روز آغاز و در مرحله دوم نیز هیأت‌های نظارت استان و مرکزی و شورای نگهبان نیز به مدت ۵۰ روز کار بررسی صلاحیت ها را ادامه داده و در مرحله سوم نیز شورای نگهبان یک ماه فرصت بررسی و رسیدگی به اعتراضات را داشته و علاوه بر آن مرحله چهارم نیز داوطلبانی که توسط شورای نگهبان صلاحیت آنها احراز نشده، امکان اعتراض و در خواست بررسی مجدد وجود دارد.

فیض‌اللهی با اشاره به برخی از اخبار نادرست در فضای مجازی افزود: با توجه به انجام مراحل بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی در هیأت اجرایی، هر گونه گمانه زنی در رسانه ها و فضای مجازی در مورد تأیید یا عدم صلاحیت داوطلبان شایعه است و موارد مطروحه در جلسات به صورت محرمانه و دقیق در حال بررسی است که از مردم حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ می خواهیم به این گونه شایعات توجهی نداشته باشند.