استفاده از وسیله نقلیه عمومی در همدان

موضوعی که ای دَفِه قراره درموردش حرف بِزِنیم یه چیزیه که اکثِرِماها واشِش سِرِکارداریمان؛ استفاده اَ وِسایلِ نقلیه عمومی مِثِ تاکسی.         اول اَزی که ماخایم سِوار تاکسی بشیمان همش فکرُ ذکرِمان وِرِه پول خورد 100 تِمِنی -200 تِمِنی که بدیم به آقای راننده که اینجا لازم میدانم باتِشکر اَ سازمان تاکسیرانی […]

موضوعی که ای دَفِه قراره درموردش حرف بِزِنیم یه چیزیه که اکثِرِماها واشِش سِرِکارداریمان؛ استفاده اَ وِسایلِ نقلیه عمومی مِثِ تاکسی.

 

 

 

 

اول اَزی که ماخایم سِوار تاکسی بشیمان همش فکرُ ذکرِمان وِرِه پول خورد 100 تِمِنی -200 تِمِنی که بدیم به آقای راننده که اینجا لازم میدانم باتِشکر اَ سازمان تاکسیرانی هِمِدان بابتِ تعیین نرخ تاکسی که مردمِ سرگرم جُستِنِ 100 تِمِنی  کرده تِشکر ویژه کنم.

حالا بِگذِریم….

میا اَزی طِرَف استفاده مردم اَ تاکسی..

بعضی وَختا آدم مینیشه میان تاکسی داغان میشه ازبس خودِشِ جمع و مُوچوله موکنه تا برسه مقصدی که ماخا! یقین بِری همه اتفاق اِفتاده بعضیا انقد بد مینیشن میان تاکسی و پاهاشان واز موکنن انگار آمدن مهمانی و نِشتَن رو مبلِ راحتی..باباجان خو یه ی ذره جَمِ جورتر بینیشین خو رعایت دیگرانم بکنین!بعضیارَم که اَزو وَختی که میان مینیشَن تو تاکسی ازبس وا موبایل بلندبلند حرف میزنن که اعصابِ آدمِ خوردموکننُ کفرآدم در میارن….

بعضیارَم کرایه ماشینِ شان نیمیدن نیمیدن وختی پیاده میشن تازه یه ی ساعت میجورَن اَمیان کیف یاجیبشان پول ره دربیارن و همه رَم معطل موکنن اُوَخت تازه شی بعد اُ همه گشتن درمیاره یه ی5 تِمِنی یا 10 تِمِنی میده حالا باز باید وایسی آقای راننده پول خورده ایشان جورکنه بده… خو عزیزُم، قربانت برم قبل ای که پیاده شی کرایه ته بده وَخت دیگرانم نِگیر…

 

بعضیام خدا نِکنه وا دوستی،فامیلی،آشنایی سِوارتاکسی بشن،ماشالا انقد وا هم حرف میزِنن که نِگو….ینی میان اُ چند دیقه که تو تاکسی کلِ ماجرای زندگیشان بِرِی هم میگن و مارَم مستفیض موکنن …یکی نیس بگه دِ آخه آقا وخانم محتِرَم 2 دیقه آمدین تو تاکسی سکوت رعایت کنین و رعایت آقای راننده و بقیه رَم بکنین بعدکه پیاده شدین انقد واهم حرف بِزِنین که خسته شین…

 

خلاصه ای که عزیزان وَختی سِوارتاکسی میشیم رعایت آقای راننده،مسافرای دیه رَم بکنیم و احترام حقوق شهروندی بجا بیاریم   درآخرَم یه خسته نباشید ویژه به همه راننده تاکسی های عزیز میگم که انقد زحمت میکشن.

نویسنده: امین مرتضایی