مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان:

تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی جوجه‌ریزی در تویسرکان

مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان از تحقق جوجه‌ریزی صد درصدی شهرستان خبر داد و گفت: جوجه‌ریزی ماه اخیر در این شهرستان ۳۰۱ هزار قطعه است.

به گزارش فردای همدان، سجاد محمداصغری با بیان اینکه با پیگیری‌های مکرر و ارائه مستندات در خصوص ثبت جهانی گردو اتفاق افتاده است اظهار کرد: نیمه دوم آبان ماه ثبت جهانی گردو با نظر مثبت نماینده فائو محقق خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اقدامات درخور دیگر شهرستان در حوزه رفع تداخلات است افزود: ۱۳۰ پلاک رفع تداخلات صورت گرفته همچنین ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی به چرخه بازگشته است.

مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان یادآور شد: سطح زیر کشت شهرستان ۶۵ هزار و ۲۳۹ هکتار است که ۹ هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی آبی و ۳۲ هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی دیمی است.

وی خاطرنشان کرد: سطح باغات آبی شهرستان ۹ هزار و ۳۰۰ هکتار و سطح باغات دیم شهرستان ۳۰۰ هکتار  است.

محمداصغری با اشاره به اینکه میزان تولید محصولات زارعی شهرستان ۱۵۸ هزار و ۶۱ تن و  میزان محصولات باغی آن ۵۲ هزار و ۲۸۹ تن است گفت: ۱۱ هزار و ۲۵۳ بهره‌بردار در حوزه‌های مختلف در شهرستان فعال هستند.

وی در بخش دیگر با تاکید بر اینکه مساحت گلخانه‌ای شهرستان ۲۴ هکتار با ۹۶ گلخانه است اضافه کرد: ۱۰ هزار و ۸۰۰ تن تولیدات گلخانه‌ای شهرستان است که پنج هزار تن از این میزان به عراق صادر می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان تاکید کرد: در مجموعه تولیدات کشاورزی شهرستان بالغ بر ۲۵۱ هزار و ۲۰۰  تن معادل ۵.۸ درصد از تولیدات استان است. وی در پایان به تعهد جوجه ریزی صد درصدی شهرستان اشاره کرد و گفت: ۳۰۱ هزار قطعه جوجه‌ریزی ماه اخیر بوده است.