‍قدردانی فرمانده انتظامی استان همدان از همکاری و همراهی سازمان ها و ادارات با پلیس در هفته انتظامی

فرمانده انتظامی استان همدان در پیامی از همکاری و همراهی سازمان ها و ادارات دولتی و غیردولتی در هفته انتظامی با مجموعه پلیس استان قدردانی کرد.

به گزارش فردای همدان و به نقل از خبرنگار پايگاه خبری پلیس،در پیام سردار “سلمان امیری” آمده است:

هدف از اجراي برنامه‌هاي هفته انتظامی، افزايش اعتماد عمومي به مجموعه فراجا و جلب مشاركت‌هاي مردمي در برقراري نظم و امنيت در جامعه است.

هفته انتظامی بهترین فرصت برای استفاده بهینه از ظرفیت سایر دستگاه های دولتی و غیر دولتی است و قطعا اولویت کاری در هفته انتظامی ارائه خدمات مضاعف به مردم با مشارکت و همراهی همین  نهادها و سازمان ها است.

بدیهی است تعامل با مردم و دستگاه های اجرایی مختلف در اجرای برنامه ها باعث می شود نتایج به دست آمده در جامعه به نحو مطلوبی نهادینه و قابلیت ها و توانمند پلیس بیش از پیش به شهروندان ارائه شود.

هدف اصلي تمامي دستگاه‌هاي متولي نظم و امنيت در پيشگيري از جرایم و آسيب‌هاي اجتماعي ايجاد آرامش و آسايش براي شهروندان است، بدون شك رسيدن به اين هدف نيازمند مشاركت و توجه جدي همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند است.

اینجانب از همکاری ،همراهی و همکاری تمامی دستگاه ها،سازمان ها و ادارات که در هفته انتظامی ضمن تعامل با مجموعه این فرماندهی با پیام ها و حضور در جمع خادمان و خدمتگزاران مایه دلگرمی پلیس در ارائه خدمت مضاعف به آحاد جامعه بودند کمال سپاسگزاری و قدردانی را دارم.