مدیرکل ورزش و جوانان از خانواده سه شهید جنگ تحمیلی دلجویی و تجلیل کرد

به مناسبت برگزاری دومین کنگره هشت هزار شهید استان همدان، مدیرکل ورزش و جوانان از خانواده سه شهید جنگ تحمیلی دلجویی و تجلیل کرد.

به گزارش فردای همدان، به مناسبت برگزاری دومین کنگره هشت هزار شهید استان همدان، مدیرکل ورزش و جوانان از خانواده خانواده های معظم شهید صفی آله خدایی، شهید عبدالعلی افشاری و شهید جعفر پور نوذری دلجویی و تجلیل کرد.

در این برنامه معنوی اسدی نماینده بنیاد شهید و علی رشیدی مسئول ایثارگران اداره کل ورزش و جوانان نیز حضور داشتند

مدیرکل ورزش و جوانان در دیدار با خانواده شهید خدایی اذعان کرد:ما مدیون خون تک تک شهدا هستیم و نظام مقدس جمهوری اسلامی با پیروی از خون و راه این شهدا می تواند به خواسته ها یش برسد.

حقیقی افزود: اگر امروز ما مسئولیتی واگذار شده به همین آسانی نبوده و اگر مسیر را اشتباه برویم در پیش خانواده شهدا مسئول هستیم.

وی گفت :در بحث کنگره شهدا که در ورزشگاه شهید سلیمانی اداره کل ورزش و جوانان در حال برگزاری است کارهای بسیار خوبی در حال اجرا است و با برگزاری این کنگره ها مسیر را برای همه ما ،جوانان و جامعه نشان خواهد داد .

در پایان با دادن تمثیل شهدا و لوح از این خانواده های معظم تقدیر و تجلیل شد.