عملیات اجرای بخشی از شبکه فاضلاب تویسرکان

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از آغاز عملیات اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر تویسرکان خبر داد.

به گزارش فردای همدان، فرهاد بختیاری فر با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: به منظور ارتقاء بهداشت عمومی، رفع مشکل جمع آوری فاضلاب در شهر و همچنین افزایش دبی فاضلاب ورودی به تصفیه خانه فاضلاب تویسرکان جهت ارتقاء راندمان، پروژه‌ی اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر تویسرکان آغاز شد.

وی با اشاره به این که در حال حاضر شهر تویسرکان دارای 99 کیلومتر شبکه جمع آوری مدرن است گفت: این پروژه با متراژ ۲۰۰۰ متر در سطح شهر تویسرکان در حال انجام است.

بختیاری فر با بیان اینکه اجرای این پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۹ میلیارد ریال آغاز شده است گفت: برای اصلاح و بازسازی مابقی خطوط سنتی جمع آوری فاضلاب شهر تویسرکان در حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیر عامل آبفای استان همدان جمعیت تحت پوشش خدمات فاضلاب در شهر تویسرکان را 47 هزار و 800 نفر عنوان کرد و گفت: تعداد کل انشعابات فاضلاب تویسرکان 20 هزار و 575 فقره می‌باشد که همزمان با انجام این پروژه ۵۰۰ فقره انشعاب اصلاح و بازسازی یا به صورت انشعاب جدید نصب می‌شود.