افتتاح مرکز خودشکوفایی رفیقانه ویژه دختران نوجوان همدان

مرکز خودشکوفایی رفیقانه ویژه دختران نوجوان شهر همدان افتتاح شد.

به گزارش فردای همدان، این مرکز به دنبال بررسیهای دقیق و مسئله شناسی در حوزه اقتصائات تربیتی دختران نوجوان همدان تاسیس شده است.

همچنین متولیان آن با هدف تربیت کنشگر نوجوان انقلاب اسلامی اقدام به راه اندازی این مرکز با بهره گیری از امکانات کافه کتاب ،خدمات آموزش و استعداد یابی،بازی و هیجان نموده اند.

در باشگاه خودشکوفایی رفیقانه علاوه بر ارائه خدمات عمومی کافه کتاب ،دختران در یک مسیر تربیتی هدفمند وارد فعالیتهای خودجوش هویت ساز میشوند که با اجرای عملیاتها و برنامه های متعدد گروهی در بستری رفاقتی و‌دوستانه محقق خواهد شد
این طرح در ادامه پویشهای رفیقانه ،فردامون و دختران حاج قاسم است و به همت ستاد نهضت پیشرفت بانوان و گروه خودشکوفایی سفیران سلامت روان راه اندازی شده است .

این باشگاه برای همه دختران همدان ایجاد شده است و نوجوانان و جوانان با هر دیدگاه و نگرشی می‌توانند از امکانات باشگاه استفاده کنند و با دوستانشان ساعات قشنگی را در کنار هم رقم بزنند، آزادانه پیرامون مسائل شان گفتگو کنند و از وجود کارشناسان مجرب و متخصص بهره ببرند.