دعوت بانوی تویسرکانی به اردوی تیم ملی کیوکوشین کاراته ساباکی

بانوی ورزشکار تویسرکانی به اردوی تیم ملی کیوکوشین کاراته ساباکی دعوت شد.

به گزارش فردای همدان، اردوی آمادگی انتخابی تیم ملی کیوکوشین کاراته ساباکی بانوان در شهر کامیاران برگزار شد.
فاطمه پایروند از تویسرکان به عنوان نماینده استان همدان به این اردوی آمادگی دعوت شده است.
این ورزشکار پس از قهرمانی در مسابقات کشوری کاراته که در همدان برگزار شد، به اردوی تیم ملی کیوکوشین کاراته ساباکی جوانان دعوت شد و به مدت سه روز در اردو حضور پیدا کرد.
این کاراته کا ورزش کاراته را از روستای فریازان به مربیگری فاطمه یوسف گرجی شروع کرد و مدت سه سال است که به این ورزش مشغول است.