آمادگی کامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای اجرای کشت قراردادی گندم آبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از آمادگی کامل شرکت برای اجرای کشت قراردادی گندم آبی در استان خبر داد.

به گزارش فردای همدان، بهروز الیاسی با اعلام این خبر افزود بر اساس تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای کشت قراردادی با محوریت گندم آبی در استان همدان، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در زمینه تامین کودهای کشاورزی اعلام آمادگی نمود تا در چارچوب برنامه کشت قراردادی گندم نسبت به توزیع کودهای کشاورزی اقدام نماید.
الیاسی گفت: کشت قراردادی در سطح 72 هزار هکتار از اراضی گندم آبی استان همدان با کمک گروه‌های پشتیبان مانند شرکت بازرگانی دولتی اجرایی میگردد.
وی همچنین ضمن تائید مشکلات پیچیده ای که در مسیر تامین کودهای کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوده است، گفت: ظرف مدت یک سال اخیر، قیمت جهانی کودهای فسفاته و پتاسه سه برابر شده است و علی رغم مشکلات بودجه ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به موقع کودهای مورد نیاز کشاورزان را تامین و از این نظر مشکلی جهت اجرای برنامه های کشت قراردادی وجود ندارد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان افزود: کشاورزان برای استفاده از این خدمات می توانند پس از انعقاد قرارداد با شرکت بازرگانی دولتی ایران بصورت الکترونیکی، با مراجعه به مراکز خدمات کشاورزی، کارگزاران و عاملین فروش شرکت نسبت به دریافت کود شیمیایی خود اقدام نمایند.
وی عنوان کرد: در برنامه کشت قراردادی، کشاورزان با پرداخت 50% از مبلغ، کود فسفاته و پتاسه مصرفی خود را تحویل می گیرند و 50% باقیمانده بهای کود را در زمان برداشت محصول تسویه می نمایند .