الحاق ۶۸۰ هکتار زمین به همدان منتفی شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه الحاق ۶۸۰ هکتار زمین به شهر همدان از طرح خارج شد، گفت: در شورای عالی شهرسازی تصمیم بر خروج ۶۸۰ هکتار زمین از الحاق به شهر همدان صورت گرفته اما هنوز به صورت کتبی ابلاغ نشده است.

به گزارش فردای همدان، ایوب اسداللهی تصریح کرد: الحاق ۶۸۰ هکتار زمین در رباط شورین به شهر همدان که برای طرح مسکن ملی درنظر گرفته شده بود، به علت معارضان متعددی که دارد، منتفی شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حل مشکلات حقوقی بیش از سه سال زمان نیاز دارد که پروژه قابلیت اجرایی ندارد بنابراین الحاق این اراضی به شهر همدان و استفاده در طرح ملی مسکن به طور کلی منتفی شد.

اسداللهی با بیان اینکه از زمانی که قضیه تصرفات وجود داشت کارگروهی تشکیل دادیم و ۵۰۰ هکتار زمین شناسایی کردیم، افزود: علاوه بر شناسایی ۵۰۰ هکتار زمین شهر حوراء نیز یکی از گزینه‌هاست که قبلاً هم مطالعه شده است.