عدم مناسب سازی بعضی از مراکز بهداشتی در سطح شهر نهاوند

جلسه ستاد مناسب‌سازی شهرستان به ریاست فرماندار و باحضور معاون عمران و امور برنامه‌ریزی، شاهقدمی مدیرکل بهزیستی و سایر اعضای دستگاه های ذیربط و جامعه معلولین نهاوند برگزار شد.

به گزارش فردای همدان، فرماندار نهاوند در این نشست گفت: در خصوص مصوبات جلسه قبل، موارد و مشکلاتی که در انجام امور مربوط به مناسب سازی مکانها، عدم مناسب سازی بعضی از مراکز بهداشتی در سطح شهر، از مدیرکل بهزیستی استان برای رفع نواقص موجود و همفکری دعوت به عمل آمد.

ضرغام احمدوند افزود: ادارات مختلف با محوریت شهرداری باید، اقدامات لازم و مورد نیاز جهت رفاه معلولین برای مناسب سازی ادارات را انجام و در اولویت قرار دهند.

احمدوند در ادامه بیان کرد: در راستای معرفی حقوق این قشر از جامعه، تشکیل کارگروه تخصصی جامعه معلولین یکی از راهکارهای تسریع در امور این قشر خواهد بود.

فرماندار نهاوند خاطرنشان کرد: مسئولین شهرستان باید به دنبال خدمات‌رسانی مناسب به معلولین باشند و پیگیری‌های لازم جهت اجرایی شدن قوانین مصوب حمایتی در مورد معلولان و استفاده بهینه از خدمات و امکانات عمومی در شهرستان انجام شود و همه ادارات شهرستان موظفند در راستای قوانین مربوطه برای ایجاد برابری فرصتهای اجتماعی به عنوان مطالبه به حق جامعه معلولین تلاش نمایند.