مسابقات جام پرچم با حضور ۲۹ تیم در نهاوند برگزار می‌گردد

رئیس هیئت ورزشهای روستایی و بازیهای بومی و محلی از حضور ۲۹ تیم در جام پرچم در شهرستان نهاوند خبر داد.

به گزارش عباس ترکاشوند اظهار داشت:جام پرچم همزمان با سراسر کشور در سطح روستاها برگزار می‌شود که در مرحله اول ۷۵ تیم در نهاوند اعلام آمادگی کردند.

وی افزود:از بین75 تیم ۵۹ تیم ثبت در سامانه رو انجام دادند که بعد از بررسی بعمل آمده از سوی فدارسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی و انجمن مینی فوتبال تعداد ۲۹ تیم جواز حضور در مسابقات رو اخذ کردند.

ترکاشوند تصریح کرد: مراسم قرعه کشی این رقابتها در هفته جاری انجام خواهد شد.