برگزاری مجمع شهرداران آسیایی تیرماه در همدان

شهردار همدان خبر داد: مجمع شهرداران آسیایی تیرماه در همدان برگزار خواهد شد.

به گزارش فردای همدان، مجمع شهرداران آسیایی ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ میزبان شهردار همدان بود و در این دیدار که با حضور دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی انجام شد تفاهم نامه برگزاری دهمین نشست هیات اجرایی مجمع در شهر همدان توسط دو طرف امضا شد.