برای افزایش روحیه و مقاومت در جامعه ایجاد نشاط و امید کنیم

استاندار همدان با بیان اینکه در باب فعالیت ها اصحاب رسانه در یکسال گذشته در تمامی عرصه ها، شادی‌ها و ناراحتی‌ها در کنار مردم بودند و مطالب را به شایستگی ادا کردند، گفت ما باید برای افزایش روحیه و مقاومت ایجاد نشاط و امید کنیم و این یک اصل در نظام حکمرانی است.

به گزارش فردای همدان، علیرضا قاسمی فرزاد در گردهمایی مدیران مسئول، سرپرستان، خبرنگاران، عکاسان و اصحاب رسانه استان همدان، اظهار داشت: اصحاب رسانه در انتخابات سنگ تمام گذاشتند و حماسه بزرگ آفریده شد؛ دشمن تصور می کرد ۱۰ الی ۱۵ درصد مردم هم در انتخابات مشارکت نداشته باشند اما دشمن شکست خورد.

استاندار همدان با بیان اینکه در باب فعالیت ها اصحاب رسانه در یکسال گذشته در تمامی عرصه ها، شادی‌ها و ناراحتی‌ها در کنار مردم بودند و مطالب را به شایستگی ادا کردند، افزود: ما باید برای افزایش روحیه و مقاومت ایجاد نشاط و امید کنیم و این یک اصل در نظام حکمرانی است.

وی با اشاره به اینکه اگر کشوری بخواهد مانا باشد باید به آن روحیه داد، بیان کرد: دشمن تمامی ابراز را برای سیاه نمایی به کار گرفته است و ما باید مقابله کنیم چراکه دشمن امروز تاکتیک خود را عوض کرده و در قالب مطالبه گری پروژه خود را آغاز کرده است.

قاسمی فرزاد با تاکید بر اینکه در طول سالیان گذشته مشکل آب داشتیم و ۱۷ سال این پروژه راکد بود اما در نهایت به سرانجام رسید، گفت: تلاش ها برای طعم و بو ادامه دارد و خوشبختانه به نتایج خوبی هم رسیده ایم.

استاندار همدان با بیان اینکه در یک فضای شرایط سخت اقتصادی و در جنگ تمام عیار با دشمن هستیم، عنوان کرد: باید مراقبت کنیم و در کنار آن مطالبه گری داشته باشیم چراکه مطالبه گری مقدس و قابل احترام است به طوری که با دشمن مخرج مشترک پبدا نکند.

وی با اشاره به اینکه در بحث شعار سال هم تمام توان را برای حهش تولید به کار خواهیم گرفت و تلاش می کنیم مشارکت مردم محقق شود، در ادامه گفت: رئیس جمهور بر سه مولفه تسهیل، تسریع و اینکه با کرامت با مردم برخورد شود، امسال تاکید فراوانی داشتند.