8 شهر و روستای همدان دارای گواهینامه ایمنی آب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از پایش مداوم سلامت آب شرب در این استان خبر داد و گفت: پنج شهر و سه روستا در استان همدان (گواهینامه ی برنامه ایمنی آب ) دارند.

به گزارش فردای همدان، فرهاد بختیاری فر، اظهار داشت: شهرهای همدان، بهار، رزن و تویسرکان و روستاهای سنگستان در شهرستان همدان، خورونده در شهرستان رزن و ریواسیجان در شهرستان تویسرکان گواهینامه برنامه ایمنی آب را به دست آوردند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بیان اینکه کسب گواهینامه برنامه ایمنی آب از وزارت بهداشت سندی برای تضمین کیفیت آب آشامیدنی است، افزود: طرح ملی مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب مطابق بر روش اجرایی توصیه شده سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر به صورت ممیزی و با نظارت مدیران و کارشناسان مراکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب مختلف کشور اجرا می شود.

وی خاطر نشان کرد: مراکز پایش و کنترل کیفیت آب در سطح استان دارای گواهینامه ایزوISO/IEC17025 مبنی بر الزامات کلی برای احراز صلاحیت انجام آزمون ها و یا کالیبراسیون و نمونه برداری توسط آزمایشگاه و گواهینامه ایزو ISO45001 مبنی بر الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی هستند.