ثبت‌نام دریافت خدمات سرویس مدرسه در سامانه “سپند” آغاز شد

سرپرست اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش استان همدان بر اطلاع رسانی مدیران مدارس به اولیاء متقاضی سرویس مدارس در سالتحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ تاکید کرد.

به گزارش فردای همدان، پروین سادات موسوی اظهار داشت: در راستای اجرای مفاد آیین نامه اجرایی حمل ونقل دانش آموزی مصوب هیات وزیران (شماره ت/۱۰۵۰۲۴ ۶۱۲۸۹ ه-۱۴۰۲/۰۶/۱۴) و مطابق با ماده ۲۷ این آیین نامه، مدیران مدارس موظفند آدرس سامانه و زمان ثبت درخواست سرویس حمل و نقل در سامانه را به نحو شایسته به والدین اطلاع رسانی نمایند تا اولیاء ازثبت درخواست جا نمانند.

موسوی گفت: برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ استفاده از سرویس حمل و نقل دانش آموزی، صرفا از طریق ثبت درخواست در سامانه سپند به آدرس Irtusepand.ir صورت خواهد پذیرفت و آخرین مهلت ثبت درخواست ۳۰ خردادماه می باشد.

وی افزود: والدین متقاضی دریافت خدمات حمل و نقل دانش آموزی می توانند با مراجعه به سامانه سپند و با کلیک برروی گزینه ثبت درخواست والدین برای سرویس مدرسه ۱۴۰۴-۱۴۰۳ نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

موسوی اظهار داشت: به استناد تبصره ۱ ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی حمل ونقل، شهرداری ها تا پایان مردادماه موظف هستند نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام، تایید و صدور گواهی صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت ها و رانندگان ) اقدام نمایند.

سرپرست اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش استان همدان تصریح کرد: پس از این مراحل، والدین می توانند با مراجعه به صفحه اصلی سامانه سپند و از طریق گزینه شرکت های مجاز، یکی از گزینه ها را انتخاب و فرآیند دریافت سرویس مدرسه را از طریق همان پیمانکار منتخب ادامه دهند.

موسوی در ادامه افزود: طبق ماده ۲۴ آیین نامه مذکور هرگونه دخالت مدیران مدارس یا سایر مسئولین و عوامل مدرسه و ادارات آموزش و پرورش در حوزه حمل ونقل دانش آموزی خارج از موارد تعیین شده در آیین نامه و یا انعقاد هرگونه قرارداد بین مدارس و مجموعه های تابعه با پیمانکاران ممنوع و تخلف می باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین لازم است از طریق ارسال بخشنامه به مدارس و روش های مختلف نسبت به اطلاع رسانی به والدین برای استفاده از خدمات اشخاص حقوقی دارای گواهی صلاحیت معتبر اقدام گردد.