آبفای استان همدان، شرکت نمونه در اطلاع رسانی پروژه‌های جهاد آبرسانی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از انتخاب این شرکت به عنوان یکی از شرکت های نمونه و فعال در اطلاع رسانی پروژه های جهاد آبرسانی در سطح کشور خبر داد.

به گزارش فردای همدان، فرهاد بختیاری فر با اعلام این خبر گفت: به دنبال ارسال نامه از شوی میثم جعفر زاده، مشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو، شرکت آب و فاضلاب استان همدان به عنوان یکی از شرکت نمونه و فعال در امر اطلاع رسانی پروژه های جهاد آبرسانی در سطح کشور انتخاب شد.

وی افزود: در این گزارش ضمن اشاره به دستورالعملهای صادر شده در زمینه اهمیت آگاهی بخشی، مستند سازی و اطلاع رسانی پروژه های جهاد آبرسانی در سطح کشور، مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو ضمن پایش و بررسی فعالیتهای دفتر روابط عمومی در مستندسازی و اطلاع رسانی شرکت ها در فصل تابستان، شرکت آب و فاضلاب استان همدان را به عنوان یکی از شرکت های نمونه و فعال انتخاب نموده است.