انجام هماهنگی اولیه برای انعقاد قراردادهای نهضت ملی مسکن ملایر

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ملایر گفت: مذاکرات، برآوردها و هماهنگی اولیه برای انعقاد قراردادهای مرتبط با عملیات اجرایی پروژه و انتقال خدمات صورت گرفته و یکی موفق ترین پروژه های نهضت ملی مسکن کشور در ملایر رقم می خورد.

به گزارش فردای همدان و به نقل از روابط عمومی فرمانداری ملایر، عباس خدابخشیان از پایان مهلت قانونی مشارکت و یا معرفی کارشناسان رسمی دادگستری برای زمین‌های مورد نیاز روستای سالارآباد برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و اظهار کرد: از فردا ملاک محاسبه قیمت زمین‌های باقی مانده، نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری است البته این مسیر را توصیه نمی کنیم و نفع بیشتر مردم در مشارکت با دولت است.

وی با بیان اینکه اراضی سالارآباد و گلدره برای نهضت ملی مسکن از طریق مبانی قانونی و اعمال ماده ۸ تملک شده و هیچ برگشتی به عقب وجود ندارد، مطرح کرد: با تلاش های مستمر فرمانداری و همراهی نمایندگان ملایر در مجلس مشکل بخشی از اراضی گلدره نیز بعد از ۳۱ سال حل شده و منافع مردم به شکل حداکثری و کامل تأمین و تضمین می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ملایر تصریح کرد: مذاکرات، برآوردها و هماهنگی اولیه برای انعقاد قراردادهای مرتبط با عملیات اجرایی پروژه و انتقال خدمات صورت گرفته و یکی موفق ترین پروژه های نهضت ملی مسکن کشور در ملایر رقم می خورد.