گزارش تصویری “تمرین تیم فوتبال شهرداری همدان”

تمرینات تیم فوتبال شهرداری همدان زیر نظر رضا طلایی منش، سرمربی این تیم در حال برگزاری است.

عکاس: محمدرضا بهرامی صفت