آغاز طرح تشویقی مکالمه تلفن ثابت “پنجاهش با ما”

مدیرمخابرات منطقه همدان گفت: مشتریان خوش حساب مخابرات با افزایش مکالمات تلفن ثابت در تماس های داخل کشور نسبت به میانگین سه دوره قبل، از 50 درصد تخفیف‌ در محاسبه صورتحساب بهره مند می شوند. به گزارش “فردای همدان”، مهندس نظري پويا اظهار کرد: مشتریان تلفن ثابت در سراسراستان همدان و کشور در صورتی که […]

مدیرمخابرات منطقه همدان گفت: مشتریان خوش حساب مخابرات با افزایش مکالمات تلفن ثابت در تماس های داخل کشور نسبت به میانگین سه دوره قبل، از 50 درصد تخفیف‌ در محاسبه صورتحساب بهره مند می شوند.

به گزارش “فردای همدان”، مهندس نظري پويا اظهار کرد: مشتریان تلفن ثابت در سراسراستان همدان و کشور در صورتی که مبلغ کارکرد یک دوره آن ها بیش از مبلغ کارکرد میانگین سه دوره قبل باشد، در طرح 50 درصد تخفیف مکالمه شرکت مخابرات ایران (پنجاهش با ما) شرکت می کنند.

وی ادامه داد: تخفیف 50 درصد، شامل مکالمات ثابت به ثابت درون استانی، ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه است.

مدیرمخابرات منطقه همدان خاطرنشان کرد: طرح 50 درصد، صرفا شامل مشتریان خوش حسابی است که در قبض دوره جاری تلفن ثابت خود، فاقد بدهی گذشته می باشند.

انتهای پیام/