استاندارد استان در راستای تحقق کیفیت گام برمی‌دارد

مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: کارکنان اداره کل استاندارد استان همدان سربازان خط مقدم کیفیت در استان می‌باشند.

به گزارش فردای همدان، اولین جلسه عمومی امیر مسعود مجیدی، مدیرکل استاندارد استان همدان با حضور کارکنان اداره کل استاندارد استان همدان و شهرستان ملایر برگزار شد.

امیرمسعود مجیدی در این جلسه ضمن تشکر از زحمات کارکنان زحمت کش استاندارد استان در راستای تحقق کیفیت در سطح استان، اظهار داشت: کارکنان اداره کل استاندارد استان همدان سربازان خط مقدم کیفیت استان می‌باشند و علیرغم کمبود نیروی انسانی، در سال 1402 با مساعدت‌های ریاست سازمان ملی استاندارد ایران، دکتر مهدی اسلام پناه، موفق به تحقق برنامه‌های ابلاغی گردیده‌اند.

مدیرکل استاندارد استان همدان در ادامه با بیان اینکه با تلاش شبانه روزی کارکنان خدوم تحت سخت ترین شرایط موفق به تحقق برنامه‌های ابلاغی سازمان ملی استاندارد ایران و ارتقاء کیفیت در سطح استان گردیدند، تشکر و قدر دانی کرد.

گفتنی است؛ در این جلسه حاضران به بیان نقطه نظرات خود پرداختند در خصوص تحقق برنامه های سال 1403 پرداختند.