جذب گردشگرِ خارجی به هِمِدان

تاحالا فِک کردینان چرا شهرای دیه مث اصفهان،شیراز،تبریز بِرِی شی انقدماشالا پیشرفت دارن و چرخِ شان میچرخه؟؟؟   با ای که کل هِمِدان ماشالا1800 تا جای دیدِنی داره و بیشتِرین آمار آثار باستانی و گردشگری میانِ ایران داره..   اَصِنایع دِسی که نگو ماشالا اَ هر اِنگوشت هنرمندای ای حرفه 1000 تاهنر میباره   اُ […]

تاحالا فِک کردینان چرا شهرای دیه مث اصفهان،شیراز،تبریز بِرِی شی انقدماشالا پیشرفت دارن و چرخِ شان میچرخه؟؟؟

 

با ای که کل هِمِدان ماشالا1800 تا جای دیدِنی داره و بیشتِرین آمار آثار باستانی و گردشگری میانِ ایران داره..

 

اَصِنایع دِسی که نگو ماشالا اَ هر اِنگوشت هنرمندای ای حرفه 1000 تاهنر میباره

 

اُ اَ سفال و چرم وصِنایع چوب مان که حرف اَوِلِ میزنه

 

اَ سِوغاتیا و خوراکیا که دیه نِگو

اَ کماج زرده های عمو حاجی که خیلی معروفِ میانِ هِمِدان بیگیر تاااشیره و گردو ،مِویز و…..

حالا با ای تِفاسیر بِرِی شی تو جذب توریست وگردشگر انقد ضعیفیم؟؟؟

 

چون شهرای دیه به گردشگِرای داخلی فقط اکتفا نموکنن….

هَدِفِشان جذب گردشگِره خارجیِ….

 

اِگَه گردشگره خارجی بیایِ هتلای شهر ،رستورانا، مِکانای گردشگری وتوریستی ،پاساژا، دُکانای میان بازار،تاکسیا،و خلاصه ای زنجیره. رِوُنَق میگیره…

 

وِلی گردشگر داخلی میایِ خرجی نموکنه..

 

برنج،رِوُغَن و اوجو چیزاره که اَ خانه میاره و دیه رستورانم نیمیره…

هتلم که نیمیره و همو دِوُرِ باباطاهر چادر میزنه

 

همه جاهای گردشگری ام که نیمیره چون هم بِراش گران تِمام میشه هم

هی پول بنزین باید بده و مشکل جای پارک ماشینم داره….

 

پَه ای باعث پیشرفت اقتصاد شهر نیمیشه….

 

البِتِه قِدِم گردشگرا و هموِطِنای داخلی مان رو گُلاره چشامانا….

خیلی خوش آمدن به شهرمان…

 

وِلی حرفُم اینه که یه ی ذره اِگَه رو جذب گردشگرای خارجی اَ جان و دل مایه بذارن مسئولین!

 

هِمِدانم اَ وضع کِسادی بازار درمیا و دیه انقد مهاجرت نِداریمان بِرِی کار به شهری دیه….

 

والا الان خیلیا مخصوصا جِوانای رِشید مجبورن بِرِی کار و ساختِنِ آینده شان برن شهرای دیه….

 

اِگَه کار و دِرآمد خوب باشه دیه ای جوانای مردمم آلاخون بالاخون نیمیشن و وِرِه خانواده هاشانم هستن..

 

به امید روزی که هِمِدانم ازی کِسادی درا و چرخ اقتصاد بچرخه

 

والا بخدا روزگار داره سخت میگذره به مردم…..

 

نویسنده: امین مرتضایی