طرح پیاده رو سازی خیابان بوعلی

اَوِلِ حرفُم برگردیم به شکل قبل خیابان بوعلی!     یادتانه آمِدَن وِسِطِ خیابان یه جوغ آبی( جوی آب)  درست کردن و گفتن آب نِما زِدیم و چقدر به به چَه چَه کردن که چه قِشَنگ شد و تعریف و تمجید کردن و بنر زدن و…. اُ آب نماهه عمرش همش 3،4 سال بیشتر کِفاف […]

اَوِلِ حرفُم برگردیم به شکل قبل خیابان بوعلی!

 

 

یادتانه آمِدَن وِسِطِ خیابان یه جوغ آبی( جوی آب)  درست کردن و گفتن آب نِما زِدیم و چقدر به به چَه چَه کردن که چه قِشَنگ شد و تعریف و تمجید کردن و بنر زدن و….

اُ آب نماهه عمرش همش 3،4 سال بیشتر کِفاف نِداد…

حالا سوال مَه اینه شما که ماخاستین ای طرح پیاده رو سازی خیابان بوعلی اجرا کنین پَه بِرِی شی اُ همه هزینه کردین اُمِوُقع؟!

بِگذِریم…

حالا باسنگ فرش کردن خیابان بوعلی که بِهتِره بگیم قِدَمگاه یا قِدَم رو بوعلی

دُرُسِ قِراره قِشَنگ بشه و مِث خیابانای ایتالیا بشه..

وِلی خو چندتا مشکل هَس

یکی ای که الآن حالا هِوا خشک و باران و برف نیمیا وتو رفت وآمد مردم مشکلی زیاد بوجود نیمیا

گرچه بِرِی آدِمای مُسِن مشکل و نیمیدانن بندگان خدا پیاده رِوی کنن

وِلی فردا روزی بارانی، برفی بباره اونجانه یه سُرسُره بازی بشه که نِگو…

آخه اُ روز تو رادیو درباره ای که زمستان اونجا زِمین لیز میشه حرف میزدن مسئولش موگُفد ما سنگ فرشاره پرداختش کردیمان!

اُیه ی ذره شیارو زِبری که رو سنگ فرشا انداختین شد پرداختن؟؟؟

اُ دِوام نیمیاره…اَ قِدیم گُفدن زمستانای هِمِدان استخوان آدمِ میسوزانه…

حالا کارنداریم…

میا اَ زُو وَر خیابانِ ورداشتن اُجو کردن که ماشین دیه نیمیشه بیا اونجانه…. په دُکانای  لِبِ خیابان بِراشان جنس و بار میایه چجو خالی کنن؟؟؟

یا مِثلا ویلچر هَشتَن بِری کسایی که نیمیدانن پیاده روی کنن و خدا تِمَن پول کرایه شه…

وَرداشتن مِثِلا وِسِط راه یه سکو هَشتَن که اوجو که میگن قِراره بِشه صندِلی….که اِگَه کسی خسته شد بینیشه و خستگیش دِرا دَر…

خو اُ صندلیِ تو زمستان کی میشه آخه بیشینی روش…

خدانِکنه دور اَجان یکی مِریض بشه و بخوا بره دکتر!

هیچ فکرِ اینه کردین چجو بنده خداره ماخان ببرن دکتر؟!

ماشالا همه دکترارَم که مطب شان اونجاس…

با ای تِفاسیر یا دکترا باید محل مطب شان اَ خیابان بوعلی عوض کنن و بِرَن جای دیه یا مِریضا باید تحمل کنن و با شِرایط خودشان وقف بدن….

خلاصه ای که  حرف زیاده و شی کنیم دِسِمان کوتاه!

خدا عاقِبِتِ مان بخیر کنه…

نویسنده: امین مرتضایی