برای کبودراهنگ شناسنامه تدوین می‌شود

فرماندار شهرستان کبودراهنگ گفت: شناسنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای شهرستان کبودراهنگ تهیه و تدوین می‌شود.

به‌ گزارش فردای همدان، مسلم غلامی پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت در جلسه توجیهی آموزشی تهیه شناسنامه شهرستان کبودراهنگ، اظهار کرد: تدوین شناسنامه با هدف برنامه‌ریزی برای توسعه وپیشرفت و آبادانی شهرستان کبودراهنگ امری ضروری است.

وی افزود: با توجه به جمعیت زیاد روستایی در اولویت اول باید تدوین شناسنامه روستایی در دستور کار قرار گیرد که در قالب آن مشخصات عمومی زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز هر روستا جمع‌بندی و با اولویت‌بندی به مقامات استانی و کشوری ارائه شود و مشکلات در حد توان مدیریت و امورات به پیش برود.

غلامی خاطرنشان کرد: باید شناسنامه جامع از این شهرستان با اطلاعات و آماری دقیق برای دستیابی به توسعه ای همگون و متوازن تدوین شود.

وی بیان کرد: در این رابطه همکاری لازم تمام دستگاه‌های اجرایی شهرستان کبودراهنگ برای تدوین شناسنامه این شهرستان ضرورت دارد.