مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان:

کودهای ترکیبی و غیرشیمیایی به سبد کودی کشاورزان اضافه شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: برای نخستین بار کودهای ترکیبی و غیرشیمیایی در راستای افزایش عملکرد تولید به سبد کودی و توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اضافه شد.

به گزارش فردای همدان، بهروز الیاسی اظهار کرد: با تعاملات میان معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی و مؤسسه تحقیقات خاک و آب، کودهای ترکیبی و غیرشیمیایی مانند کود آلی فسفاته و کود میکروبی فسفاته به سبد کودی این شرکت افزوده شده است.

وی تصریح کرد: امسال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان مبادرت به تولید کودهای غیرشیمیایی و جدید کرده است.

وی با بیان اینکه اکنون این شرکت با ۱۳ شرکت دانش‌بنیان قرارداد منعقد کرده است تا ۸۳ محصول کودی تولیدی در اختیار کشاورزان قرار ‌گیرد، افزود: کودهای غیرشیمیایی دو بخش هستند؛ یک بخش از این کودها، یارانه‌ای و بخش دیگر غیریارانه‌ای هستند و در میان کشاورزان توزیع می‌شود.

الیاسی خاطرنشان کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در تعاملات و مشورت‌های فنی، همواره جای کودهای آلی و غیرشیمیایی را خالی احساس می کرد، از این رو تصمیم مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت بر این شد که این کودها به سبد کودی شرکت اضافه شود.

این مقام مسئول یکی از استراتژی‌های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را توسعه کودهای ترکیبی و غیرشیمیایی دانست و یادآور شد: سال آینده دو برابر سال‌جاری کودهای ترکیبی و غیرشیمیایی تولید خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه کودهای ترکیبی و غیرشیمیایی با همان میزان حمایتی که از کودهای شیمیایی می‌کنیم، عرضه خواهد شد، گفت: حمایت یارانه‌ای کودهای ترکیبی که در گروه‌های کودهای فسفاته و پتاسه هستند، بیش از ۶۰ درصد قیمتشان تعیین شده است.