133 فضای ورزشی همدان آماده واگذاری به بخش خصوصی

معاون ورزش و جوانان استان همدان گفت: ۱۳۳ فضای ورزشی و تجاری دستگاه ورزش استان از طریق برگزاری فراخوان مزایده عمومی و طبق قانون به بخش خصوصی اعم از افراد حقیقی و نیز هیات های ورزشی واگذار می‌شود.

به گزارش فردای همدان، علی ضمیری کامل اظهار داشت: امکان واگذاری اجاره‌ای این تعداد فضای ورزشی و تجاری از ۱۲ ماه تا ۳۶ ماه فراهم شده است و افراد واجد شرایط می توانند در این مزایده شرکت کنند.

وی بیان کرد: مزایده اجاره اماکن ورزشی با استفاده از امضای الکترونیکی معتبر و رعایت تمامی مراحل فرآیند برگزاری مزایده از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی http: //setadiran. ir انجام می‌شود و تمامی متقاضیان باید با مراجعه به این سامانه در مزایده‌های دستگاه ورزش همدان شرکت کنند.

ضمیری کامل افزود: متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد مزایده از امروز تا ۲۴ دی ماه جاری به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: عمده فضای قابل واگذاری در فهرست فراخوان مزایده عمومی دستگاه ورزش استان مربوط به سالن‌های سرپوشیده، خوابگاه و استخرها است.

معاون ورزش و جوانان همدان اضافه کرد: واگذاری فضاهای ورزشی به بخش خصوصی یکی از سیاست‌های اصلی وزارت ورزش است که مورد استقبال قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: به دلیل بالا بودن هزینه‌های نگهداری از اماکن و سالن‌های ورزشی و اینکه ادارات ورزش و جوانان استان ها قادر به تامین این هزینه‌ها نیستند، واگذاری این اماکن به بخش خصوصی سبب حفظ ،نگهداری و درآمدزایی می‌شود.