شهرداری مقابل تغییر کاربری نانوایی‌ها به تجاری بایستد

رییس کمیسیون خدمات شهری، زیست محیطی و بهداشت شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه کتباً به شهرداری ابلاغ خواهیم کرد که از تغییر کاربری نانوایی‌ها جلوگیری شود، گفت: به واسطه این تغییر کاربری‌ها و ارائه کانکس به جای مغازه‌های خدمات‌رسان، عملاً شهر به گورستان کانکس‌ها تبدیل شده است.

به گزارش فردای همدان، علی‌اکبر نظری در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا با موضوع کانکس‌های نانوایی و افزایش بودجه سازمان پسماند، اظهار کرد: سال‌هاست که شهرداری مغازه‌های خدماتی را به تجاری تبدیل می‌کند و این موضوع عامل معضل و مشکل شده است.
وی وجود مغازه‌های خدماتی همچون نانوایی‌ها از ضروریات جامعه است، گفت: متأسفانه این روزها با توجه به افزایش قیمت زمین و از رونق افتادن نانوایی‌ها شهرداری بسیار راحت، تغییر کاربری از خدماتی به تجاری را انجام می‌دهد.
رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان بیان کرد: مجموعه‌های بالادستی و کارشناسان ارائه دهنده طرح جامع و طرح تفصیلی، این مغازه‌های خدمات‌رسان را نیز در شهر دیده‌اند و سوال اینجاست که با این وجود الزام شهرداری برای تغییر کاربری آنها به تجاری چه بوده است؟
نظری به استقرار دکه‌ها و کانکس‌ها به جای مغازه‌های خدمات‌رسان در سطح شهر اشاره کرد و افزود: وجود این دکه‌ها و کانکس‌ها چهره شهر را زشت و کریه کرده و خلاف قانون و تمام معیارهای شهری بوده و هر منطقه را با مشکل مواجه می‌کند.
وی خواستار عدم موافقت با استقرار کانکس از سوی معاونت شهرسازی شهرداری شد و تصریح کرد: معاونت شهرسازی باید اجازه استقرار کانکس در مناطق مختلف به ویژه فضای سبز را ندهد.
رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: کرامت انسانی را کنار می‌گذاریم و به موارد دیگر ارزش می‌دهیم و نتیجه این اقدامات ظهور دلالی‌ها در این خصوص می‌شود.
نظری با اشاره به سه درخواست صدور مجوز استقرار کانکس طی هفته جاری تصریح کرد: مگر با استقرار کانکس نانوایی مشکل مردم حل می‌شود؟
وی با بیان اینکه کتباً به شهرداری ابلاغ خواهیم کرد که از تغییر کاربری نانوایی‌ها جلوگیری شود، ادامه داد: به واسطه این تغییر کاربری‌ها و ارائه کانکس به جای مغازه‌های خدمات‌رسان، عملاً شهر به گورستان کانکس‌ها تبدیل شده است؛ شهرداری در مقابل تغییر کاربری‌ها بایستد.
رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان خاطرنشان کرد: ارائه کانکس در مواردی رانت شده است و و به برخی مجوز سه کانکس هم داده شده اما به برخی حتی مجوز یک کانکس هم نمی‌دهند.