برگزاری نمایشگاه دست سازه‌‌های هنرستان‌‌‌‌ها به مناسبت هفته مشاغل

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان از برگزاری نمایشگاه دست سازه های هنرستان ها به مناسبت هفته مشاغل خبر داد.

به گزارش فردای همدان، احمد آقا محمدی گفت: با توجه به لزوم آشنایی بیشتر دانش آموزان پایه نهم و خانواده ها نمایشگاه دست سازه های هنرستانی در کلیه شهرستان ها برگزار خواهد شد. معرفی ظرفیت ها، نقش و جایگاه هنرستان ها در تولید و کاهش بیکاری از اهداف توسعه آموزش های فنی و مهارتی است.

آقا محمدی افزود: استان همدان دارای 148 باب هنرستان می باشد که برای سالتحصیلی آینده جذب 25 هزار نفر هنرجو در سه پایه تحصیلی پیش بینی شده است. دانش آموزان در چهار زمینه صنعت، خدمات، هنر و کشاورزی در بیش از 90 رشته تحصیلی می توانند انتخاب رشته و ادامه تحصیل دهند.

وی تصریح کرد: جهت شرکت در این نمایشگاه، هر یک از شهرستان ها نواحی و مناطق یک هنرستان را به عنوان پایگاه برگزاری نمایشگاه قرار دهند. این نمایشگاه در شهر همدان با مشارکت ادارات نواحی یک و دو در هنرستان دخترانه خانباغی تشکیل خواهد شد.

گفتنی است: دانش آموزان پایه نهم و اولیا آن ها برای آشنایی از رشته های هنرستانی می توانند در طول هفته مشاغل جهت بازدید به کلیه هنرستان ها مراجعه نمایند.