بازارچه عرضه محصولات كشاورزي در پياده‌راه اكباتان راه‌اندازي می‌شود

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان نیز از راه اندازي بازارچه عرضه محصولات كشاورزي پياده‌راه اكباتان خبر داد.

به گزارش فردای همدان؛ علی‌اکبر نظری در بازدیدمیدانی از پیاده‌راه اکباتان به همراه معاونین و مدیران حوزه خدمات شهری شهرداری در راستای بررسی ایجاد بازارچه عرضه محصولات كشاورزي در این معبر، گفت: با توجه به كاهش رونق كسب و كار در پياده‌راه‌ اكباتان و اعتراض گسترده كسبه نسبت به ايجاد پياده‌راه و نيز كاهش تردد شهروندان این بازارچه در صورت تصویب دراین معبر راه‌اندازی می‌شود.
نظری با بیان اینکه جذب سرمايه گذاری این طرح با روش B.O.L.T خواهد بود، اضافه کرد: طرح بازارچه عرضه محصولات كشاورزي با ايجاد بازارچه و عرضه محصولات كشاورزي ، توليدات طبيعي و فرآورده‌هاي ارگانيك به‌پيوست فايل پلان در قسمت انتهاي پياده‌راه اكباتان بسمت ميدان هفت تير طراحي شده است که در اين طرح افزايش مسيرهاي تاكسي به پياده راه مذكور بهمراه جابجايي ايستگاه از ميدان هفت تير به داخل پياده راه اكباتان (۲۰۰ متر جلو تر) جهت تردد بيشتر و تسهيل دسترسي شهروندان به پياده راه اكباتان پيش بيني شده است.
وی از مزاياي طرح راه‌اندازي بازارچه عرضه محصولات كشاورزي را كاهش حجم ترافيك قسمت مركزي شهر، دسترسي آسان و سریع عموم شهروندان به خصوص بيماران، سالمندان ، بانوان باردار، كودكان و … به محصولات و فرآورده هاي كشاورزي با كيفيت، ارگانيك، فراهم کردن بستر فروش جهت عرضه مستقيم محصولات كشاورزان زحمت كش با ايجاد ارزش افزوده بيشتر در نظر گرفته شده است.