دستگاه‌های اجرایی برنامه‌هایشان را برای سند فرهنگی اعلام کنند

امام جمعه همدان با بیان اینکه برای کارگروه‌های اسناد فرهنگی و قرآنی استان، کمیته‌های نظارت و رصد تشکیل می‌شود، گفت: دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های خود برای انجام برش سه ماهه سند فرهنگی را اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار فردای همدان، آیت‌الله شعبانی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی استان مکلف هستند تا طی یک هفته برنامه‌های خود در جهت چگونگی انجام و اجرای برش سه ماهه سند فرهنگی را اعلام کنند.

امام جمعه همدان افزود: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی با دستگاه‌های اجرایی را برای دریافت برنامه‌های آن‌ها در راستای اجرای سند فرهنگی تشکیل جلسه دهد.

وی بیان کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی در این یک هفته برنامه خود را ارائه نکنند، هر برنامه‌ای که دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان در نظر گیرد موظف به انجام آن هستند.

آیت‌الله شعبانی ادامه داد: در فضای انتزاعی نمی‌توان، تصمیم‌گیری کرد؛ بنابراین اقدامات و برنامه‌ها باید به صورت اجرایی و عملیاتی انجام گیرد.

امام جمعه همدان عنوان کرد: با توجه به کارگروه‌های اسناد قرآنی و فرهنگی استان، کمیته نظارت و رصد در شورای فرهنگ عمومی استان تشکیل شود‌.

وی در ادامه گفت: در شورای سند قرآنی سه کارگروه وجود دارند که ضرورت دارد برای هر کارگروه یک کمیته یا میز رصد و نظارت تشکیل شود‌.

آیت‌الله شعبانی افزود: برای سند فرهنگی چهار کارگروه وجود دارند که نیاز است ۴ کمیته نظارت و رصد با شرح وظایف تعیین شود.

امام جمعه همدان اظهار کرد: میز‌های نظارتی و تیم‌های رصد در دبیرخانه شورای قرآنی تشکیل و تعیین تکلیف شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها ظرفیت‌ها و برنامه‌های خود را در جهت اجرای برش سه ماهه سند فرهنگی استان به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان اعلام کنند.