ثبت شش اثر از همدان در فهرست آثار ملی کشور

قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در دو نامه جداگانه مراتب ثبت شش اثر ملی میراث‌فرهنگی ناملموس را به استاندار همدان ابلاغ کرد.

به‌ گزارش فردای همدان، در نامه علی دارابی به علیرضا قاسمی‌فرزاد آمده است:
«در اجرای ماده ۱ از قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیأت محترم وزیران و با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی مذکور، میراث‌فرهنگی ناملموس با عنوان «جشن تیرگان در روستای ورکانه» به شماره ۲۴۳۳، «مهارت تهیه مربای گل زرد در تویسرکان» به شماره ۲۴۳۴، «مراسم قنبرخوانی تویسرکان در ۲۱ رمضان» به شماره ۲۴۳۵ در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ به ثبت رسیده است. هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیای این میراث شود، مورد تأکید است.»
همچنین در نامه مشابه دیگر سه میراث‌فرهنگی ناملموس که با عنوان «مراسم گردوتکونی در تویسرکان» به شماره ۲۳۴۴، «مهارت پخت حلوای گردو تویسرکان» به شماره ۲۳۴۵ و «مهارت پخت کوکوی گردو تویسرکان» به شماره ۲۳۴۶ در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ به ثبت رسیده، ابلاغ شده است.