پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی در شهرستان اسدآباد وجود دارد

نماینده مردم شهرستان اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی در شهرستان اسدآباد وجود دارد که ضرورت دارد پیگیری شوند.

به گزارش خبرنگار فردای همدان، کیومرث سرمدی، با حضور در شورای اداری استان، اظهار کرد: با توجه به اهمیت موقعیت شهرستان اسد‌آباد، راه‌های مواصلاتی این شهرستان، مضمحل هستند و نیاز به توجه جدی دارند.
نماینده مردم شهرستان اسدآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: پروژه کنارگذر اسدآباد نیاز به توجه جدی مسئولان استانی و پیگیری‌های ملی دارد.
وی بیان کرد: سهم ارزش بر افزوده استان در سال ۹۸، ۹۹ و شش ماهه اول ۱۴۰۰، ۱۴۶میلیارد تومان سهم استان همدان است.
سرمدی ادامه داد: شهرستان اسدآباد راه ارتباطی غرب به شرق کشور است که نیاز به توجه جدی مسیولان و مدیران استانی در زمینه‌های مختلف دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرهای بزرگ استان جایی در نهضت ملی مسکن ندارند و باید اقداماتی در این زمینه انجام گیرد.