رعایت قانون در تمام مراحل انتخابات

به گزارش خبرنگار فردای همدان، فرهاد فرزانه با تصریح بر اجرای دقیق برنامه زمانبندی اقدامات هیات بازرسی استان همدان، اظهار کرد: اجرای دقیق و منظم برنامه، کار هیات را در فرایند انتخابات تسهیل خواهد کرد و با توجه به اقدامات انجام شده تاکنون، هیات بازرسی استان از برنامه زمانبندی جلوتر است.

رئیس هیات بازرسی انتخابات استان افزود: هماهنگی بین ستاد انتخابات استان، هیات بازرسی و هیات نظارت استان در انجام فرایند انتخابات حائز اهمیت بوده و سلامت انتخابات را تضمین خواهد کرد.

فرزانه در پایان با قدردانی از تلاش های صورت گرفته توسط دبیر هیات و همکاران دبیرخانه، استمرار این تلاشها را در ایام پیش رو خواستار شد .

در این جلسه احسان شهابی، دبیر هیات بازرسی انتخابات استان، گزارشی از روند اقدامات انجام شده در هیات بازرسی ارائه نمود و هر یک از اعضاء نیز به بحث و تبادل نظر در این زمینه پرداختند.

جلسات هیات بازرسی انتخابات استان به صورت منظم هر دو هفته یکبار با حضور اعضاء برگزار می شود.