سفر معاون اول رييس جمهور به همدان

سفر معاون اول رييس جمهور به همدان وحضور در دو رويدادهمدان 2018

به گزارش پایگاه خبری”فردای همدان” جلسه هماهنگي رويداد همدان 2018 به رياست دکتر جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور و با حضور دکترمونسان ،دکترکلانتري وخانم ابتکار معاونين رئيس جمهور؛دکترسلطاني فر وزيرورزش وجوانان؛دکترصالحي وزير فرهنگ وارشاداسلامي؛ استاندار همدان ،دکتر حاج بابايي و خجسته نمايندگان مردم همدان ؛دکتر مفتح رييس مجمع نمايندگان استان ؛معاون عمراني استاندار؛رييس سازمان ميراث فرهنگي استان ؛ شهردار ورئيس شوراي شهرهمدان برگزارشد. دراين جلسه علاوه بر توافقات انجام شده ؛استاندار همدان از دکترجهانگيري معاون اول رييس جمهور جهت سفربه همدان وحضور در دو رويداد همدان 2018 درشهريورماه و آبان ماه سالجاري دعوت کرد.