رییس کمیسیون شهرسازی معماری شورای شهر همدان:

موافق تیم‌داری شهرداری همدان در شرایط حاضر هستم

رییس کمیسیون شهرسازی معماری شورای شهر همدان با بیان اینکه تیم‌داری شهرداری ابعاد مختلفی دارد که باید بررسی شود، اظهار کرد: اولین مورد، بحث مالی و اقتصادی تیم فوتبال شهرداری است که از این لحاظ، واگذاری تیم در شرایط کنونی به صرفه و صلاح شهر و شهرداری نیست.

به گزارش فردای همدان، سعید حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه تئوری برندیگ در بحث تیم فوتبال شهرداری مطرح است، گفت: برای ایجاد یک برند شهری باید سال‌ها وقت گذاشت، در موضوع ورزش، تیم فوتبال شهرداری را می‌تواند به عنوان یک برند ورزشی شهر همدان معرفی نمود.
رییس کمیسیون شهرسازی معماری شورای شهر همدان بیان کرد: سال‌ها زمان گذاشته شده و هزینه‌های زیادی برای این تیم بومی شده و به چنین جایگاهی رسیده است و با واگذاری یک باره آن مخالف هستم.
حاجی‌بابایی به مباحث حقوقی و قانونی در این خصوص اشاره کرد و افزود: سال‌هاست در کشور واگذاری تیم‌های دولتی به بخش خصوصی مطرح بوده اما توفیق قابل ملاحظه‌ای در این خصوص بدست نیامده است. البته شهرداری یک نهاد عمومی است و برای واگذاری قطعا مشکلات و محدودیت‌هایی وجود داشته است.
وی با اشاره به بحث ایجاد انگیزه با توجه به تیم‌داری در لیگ فوتبال، تصریح کرد: زمانی که یک تیم فوتبال در لیگ دسته یک داشته باشیم برای تیم‌های پایه ایجاد انگیزه می‌شود.
رییس کمیسیون شهرسازی معماری شورای شهر همدان ادامه داد: ذیل ورزش حرفه‌ای، ورزش همگانی و ورزش شهروندی نیز تقویت خواهد شد.
حاجی‌بابایی با بیان اینکه موارد مطرح شده در این مورد، نافی این نیست که شهرداری همدان باشگاه‌داری را دنبال نکند، خاطرنشان کرد: شهرداری همدان باید به جد به دنبال این موضوع باشد البته ممکن است مشکلاتی پیش آید که باید بررسی شده و باشگاه‌داری سریعاً به نتیجه برسد.
وی به درج بودجه تیم فوتبال شهرداری در پیوست‌های بودجه و بودجه شهرداری اشاره کرد و یادآور شد: هزینه این تیم نباید از بودجه سازمان فرهنگی شهرداری باشد چراکه با توجه به محدودیت درآمد این سازمان، ممکن است تیم به لحاظ تأمین هزینه دچار مشکل شود ضمن آنکه سازمان فرهنگی نیز از رسالت اصلی خود دور می‌شود. مطلوب‌تر است تأمین این هزینه‌ها از دوش سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری برداشته شود.