تهیه اقلام خوراکی و دارویی برای بیماران پروانه‌ای همدان

موسسه خیریه همرهان همای رحمت سعی دارد تا با جذب خیرین بیشتر گام های بیشتری در کمک به بیماران پروانه ای استان همدان بردارد.

بهزاد درویش قنبر در گفتگو با خبرنگار فردای همدان اظهار داشت: بیماری«EB» یا «پروانه ای» بیماری دردناک و نادری است که مانند باقی جهان، در کشور ما نیز وجود دارد. بیماری که فرد مبتلا به آن با دشواریهای زیادی در زندگی روبرو خواهد بود.

نایب دبیر موسسه خیریه همرهان همای رحمت افزود: گاهی زخم های همین پروانه ای شدن زندگی را روز به روز سخت تر می کند. زخم هایی که هیچ گاه التیام پیدا نخواهند کرد و همواره بر تن خواهند ماند.

وی بیان کرد: بیماری «پروانه ای» با نام بین المللی « EB» بیماری خاص و دردناکی است که ناشی یک جهش ژنتیکی است که از بدو تولد تا پایان عمر همراه بیمار خواهد بود و هیچ التیامی برایش وجود ندارد.

درویش قنبر ادامه داد: در استان همدان ۳۲ بیمار ای بی، وجود دارد که موسسه تاکنون با کمک خیرین توانسته به این بیماران کمک کند.

نایب دبیر موسسه خیریه همرهان همای رحمت با اشاره به اینکه در ماه های شهریور و مهر سعی بر آن شد تا به بیماران پروانه ای بیشتری در استان همدان کمک کنیم، عنوان کرد: در این دو ماه توسط خیرین، خصوصا سرکار خانم مینا کرمی برای بیماران پروانه ای استان اقلام خوراکی و دارویی تهیه و به دست آنها رسید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: موسسه خیریه همرهان همای رحمت سعی دارد تا با جذب خیرین، گام های بیشتری در کمک به بیماران پروانه ای استان همدان بردارد.