فعال شدن ۲ مرکز خرید گندم جدید به‌زودی در اسدآباد

به گزارش “فردای همدان”، مجید درویشی ظرفیت خالی انبارها و سیلوهای ذخیره گندم اسدآباد را 90 هزار تن اعلام کرد و افزود:د ر حال حاضر کارخانه آرد ،سیلوی ظفری و تعاونی روستایی موسی آباد به عنوان مراکز خریداری گندم در حال خریداری گندم تولیدی شهرستان بوده که به زودی دو مرکز خرید گندم دیگر نیز در دهستان چهاردولی و کلیایی روستاهای حسن آباد امام و طویلان سفلی فعال می شود.

وی گفت: تاکنون ۱۶ هزارتن از گندم تولیدی مازاد کشاورزان اسدآبادی توسط مراکز خرید تحویل گرفته شده که پیش بینی می شود این میزان مازاد تولید گندم تحویلی به مراکز خرید تا پایان برداشت محصول به 45هزار تن برسد.

درویشی اظهار کرد: بیش از 18هزار هکتار از مزارع امسال شهرستان به کشت گندم دیم و آبی اختصاص داشته که براساس پیش بینی ها از این میزان سطح 65 هزار تن گندم برداشت خواهد شد.