جایگاه نخست نویسنده همدانی در جشنواره خاتم

به گزارش فردای همدان، مرتضی فرجی منتخب برتر  بخش بزرگسالان پنجمین دوره جشنواره خاتم(ص)، این جشنواره را دیدگاهی متفاوت به ادبیات دینی دانست و تصریح کرد: بیان اعتقادات قلبی و دینی در وجود نویسنده، مطالعات گسترده سیاسی، تاریخی و مذهبی از شروط اصلی برای فعالیت و  قلم زدن در ادبیات دینی تاثیرگذار است که در این جشنواره نیز به این مهم توجه شده است.

مدرس کارگاه داستان پیشرفته حوزه هنری استان همدان، انتقال حس و اعتقاد درونی
نویسنده در ادبیات دینی را عامل مهم تاثیرگذاری اثر عنوان کرد و افزود: نویسنده آثار
دینی باید فَهوای سنت، روایات و احادیث را با حفظ مضمون و بدون هیچ دخل و تصرفی با
مصادیق عصر معاصر و به زبان امروزی و مُبتلابِه مخاطبان بیان کند و آن را در زندگی
روزمره مردم زمانه خود بگنجاند.

نویسنده کتاب «ماندن» به داستان برگزیده اش در پنجمین دوره جشنواره خاتم(ص)
اشاره کرد و افزود: داستان  «غبار پای شتر»
حکایت مردی است در عصر معاصر، که پس از آزادی از زندان با دریافت نشانه هایی از
پیامبر اکرم(ص) مسیر زندگی اش دچار تحول و تغییر می شود.

مرتضی فرجی با اشاره به اینکه در پنجمین دوره از جشنواره خاتم(ص) آثار بسیاری
از نویسندگان همدانی حضور داشت تصریح کرد: ما شاهد کشف و رشد استعدادهای بسیاری در
حوزه ادبیات در استان همدان هستیم و آینده مطلوبی را برای نویسندگان همدانی پیش
بینی می کنیم.

چندی پیش کتاب مجموعه داستان «ماندن» از مرتضی فرجی توسط حوزه هنری استان
همدان به چاپ رسید.